Online Dammen

Programma:

Vrijdag 23 maart
Aankomst speelsters /
officials ´s morgens

13.30 uur: Opening 14.00 uur: ronde 1 Zaterdag 24 maart: 09.30 uur: ronde 2 
15.00 uur: ronde 3
Zondag 25 maart:
11.00 uur: ronde 4

Maandag 26 maart:
11.00 uur: ronde 5

Dinsdag 27 maart:
09.30 uur: ronde 6
15.00 uur: ronde 7

Woensdag 28 maart:
11.00 uur: ronde 8

Donderdag 29 maart
10.00 uur: ronde 9
16.00 uur: prijs-
uitreiking en
sluiting

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB.

In aanvulling gelden de volgende bijzondere bepalingen.

 

Speeltempo

 

Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 50 zetten per speelster, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

 

Pus- en minremise

 

Een partij die in remise eindigt, telt als een plusremise wanneer een speelster een duurzame voorsprong heeft opgebouwd van tenminste drie schijven, waarbij een dam voor twee schijven telt. De tegenstander boekt een minremise.

Een plus- en minremise kan ook tot stand komen wanneer de speelsters dit – nadat er door beiden minimaal 40 zetten gespeeld zijn – overeenkomen.

 

Eindstand

 

De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:

  1. Het behaalde aantal wedstrijdpunten.

  2. Het saldo van de behaalde plus- en minremises

  3. Voor zover de plaatsen 1, 3 of 4 in het geding zijn: een barrage.

Bij twee gelijk geëindigde speelsters bestaat de barrage uit 2 partijen met een bedenktijd van

5 minuten plus 2 seconden per zet per speelster per partij; eindigt deze barrage onbeslist dan volgt een ‘sudden death’ barrage met een bedenktijd van 15 minuten per speelster voor een onbeperkt aantal partijen.

Bij meer dan twee gelijk geëindigde speelsters bestaat de barrage uit een enkelvoudig toernooi met een speeltempo van 5 minuten plus 2 seconden per zet per speelster per partij. Staan na deze barrage nog steeds meer dan twee speelsters gelijk, dan volgt opnieuw een enkelvoudig toernooi, nu met een tempo van 3 minuten plus 2 seconden per zet. Staan hierna nog steeds twee speelsters gelijk, dan volgt tussen hen een ‘sudden death’ barrage met een bedenktijd van 15 minuten per speelster voor een onbeperkt aantal partijen.

d) Een barrage om de eerste plaats vindt direct na afloop van de laatste ronde plaats.

Barrages om andere plaatsen eveneens, eventueel direct na de prijsuitreiking.

e) Bij alle barrages blijven plus- en minremises van toepassing en kunnen

derhalve beslissend zijn.

 

Rechten

 

* De winnaar van het toernooi verwerft de titel "Vrouwenkampioen van Nederland 2012".

* De drie hoogst geklasseerde speelsters plaatsen zich voor de finale van het volgende NK vrouwen.

* De kampioen van Nederland 2012 bij de vrouwen, kan op kosten van de EK 2012 organisatie

deelnemen aan het EK 2012 vrouwen

De nummers 2, 3 en 4 kunnen aan dat EK 2012 vrouwen deelnemen op kosten van de KNDB

Het EK wordt gehouden in Emmen van 16 t/m 22 september 2012

* Het bestuur heeft de mogelijkheid om voor de eerstvolgende finale (op advies van de commissie Topsport) een finaleplaats toe te kennen aan een door de hoofdsponsor voorgedragen speelster (sponsorplaats) of aan een andere topspeelster (keuzeplaats).

Als van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, plaatst ook de nummer vier zich voor de eerstvolgende finale.

De niet geplaatste speelsters vallen terug naar de eerstvolgende halve finale.

* Speelsters met in de eindrangschikking evenveel punten en hetzelfde saldo van plus- en minremises delen geldprijzen.